• Đặng Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   minhtienthpt@gmail.com
 • Lê Thiết Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   thiethung77@gmail.com
 • Phạm Văn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982344677
  • Email:
   conghkht@gmail.com
 • Trần Trọng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0972187867
  • Email:
   thanhhamnghi1976@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội