Quy chế Thi đua, Khen thưởng

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

Số kí hiệu Số: /QĐ -THPTHN
Ngày ban hành 27/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/03/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản của trường
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành THPT Hàm Nghi
Người ký Hiệu trưởng

Nội dung

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HÀM NGHI
 
 
 
 
Số:     /QĐ -THPTHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
Hương Khê, ngày      tháng  12  năm 2016
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
 
 
 
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HÀM NGHI
 
 
 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hường dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và nghị định 65/2014/NĐ-CP 15/4/2010 ngày 01/07/2014 của Chính phủ;
Căn cứ vào khoản 1 Điều 36 chương IV của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư Số 12/2011TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ Thông tư Số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 07/7/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng;
 Căn cứ tình hình, đặc điểm trường THPT Hàm Nghi,
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường THPT Hàm Nghi,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Thi đua, Khen thưởng” trường THPT Hàm Nghi và các tiêu chí đánh giá thi đua.
Điều 2. Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, công chức, viên chức, người lao động và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
    
Nơi nhận:
     - Ban CH Cấp ủy;
       - BGH;
      - Thành viên HĐ TĐ-KT;
      - BCH Công đoàn;
      - Đoàn trường;
      - Tổ, nhóm trưởng;
      - Lưu: VT, HSTĐ-KT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Đoàn Minh Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của trường"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "THPT Hàm Nghi"

Các văn bản cùng người ký "Hiệu trưởng"

Copyright © 2012 - 2016, Trường THPT Hàm Nghi - Hà Tĩnh.

Hiệu trưởng : Đoàn Minh Điền

Địa chỉ : Xóm 4 – Xã Phúc Đồng – Hương Khê – Hà Tĩnh.

SĐT : 0393874017 - Email : thpthamnghi@gmail.com

STK : 3707201002872 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Hương Khê

Phát triển bởi CCG Việt Nam

  • Đang truy cập31
  • Hôm nay1,965
  • Tháng hiện tại59,285
  • Tổng lượt truy cập3,140,350
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây