Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & THPT

Quyết định: Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Số kí hiệu Số: 40/2006/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 04/10/2006
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản của Bộ
Lĩnh vực Giáo dục
Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Phùng Xuân Nhạ

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
–––––
Số: 40/2006/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 04/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: 
- Ban KGTW Đảng;
- UB VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tưpháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.  
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân

(Chi tiết xem ở file tải về)

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Bộ"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Giáo dục và Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Phùng Xuân Nhạ"

Copyright © 2012 - 2016, Trường THPT Hàm Nghi - Hà Tĩnh.

Hiệu trưởng : Đoàn Minh Điền

Địa chỉ : Xóm 4 – Xã Phúc Đồng – Hương Khê – Hà Tĩnh.

SĐT : 0393874017 - Email : thpthamnghi@gmail.com

STK : 3707201002872 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Hương Khê

Phát triển bởi CCG Việt Nam

  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,876
  • Tháng hiện tại59,196
  • Tổng lượt truy cập3,140,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây