Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Tài liệu ôn tập tiếng Anh 10 tuần 25
  | TRƯỜNG THPT HÀM NGHI | 518 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh cho HS khối 10 trong tuần 25 (nghỉ dịch Covid-19)
 • Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh 12 tuần 25
  | TRƯỜNG THPT HÀM NGHI | 512 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh cho HS khối 12 trong tuần 25 (nghỉ dịch Covid-19)
 • Đề cương Ôn tập môn Lịch sử lớp 12 - Tuần 25
  | TRƯỜNG THPT HÀM NGHI | 551 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu ôn tập môn Lịch sử cho HS khối 12 trong tuần 25 (nghỉ dịch COVID-19)
 • Bộ đề thi minh họa
  | Lê Thiết Hùng | 665 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi THPT quốc gia môn ngữ văn 2019 dự bị
  | Lê Thiết Hùng | 631 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi THPT quốc gia môn ngữ văn 2019
  | Lê Thiết Hùng | 588 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn 2019
  | Lê Thiết Hùng | 526 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh 12
  | Lê Thiết Hùng | 553 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh 10
  | Lê Thiết Hùng | 557 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh 11
  | Lê Thiết Hùng | 530 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 môn sinh 12
  | Lê Thiết Hùng | 571 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 môn sử
  | Lê Thiết Hùng | 573 lượt tải | 1 file đính kèm