Công văn về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 18/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(sau đây gọi là dự thảo các văn kiện), Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 06 -KH/HU  về việc tchc công b, tho lun, ly ý kiến ca Nhân dân vào dtho
các văn kiện trình Đại hội đại biu toàn quc ln thXIII ca Đảng.
 

Nhà trường gửi kế hoạch và thông báo để toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu thực hiện

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch cụ thể các đồng chí tải về trong tệp đính kèm

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 90
Hôm qua : 206
Tháng 01 : 6.911
Năm 2021 : 6.911