Xã luận nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng: Sáng mãi gương anh!

Tha hương nuôi chí lớn, cuộc đời tuy ngắn ngủi, nhưng lý tưởng cách mạng của anh mãi trường tồn cùng non sông, đất nước. Lý Tự Trọng, tên anh đã trở thành biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa và tinh thần yêu nước, bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam.
Anh tên thật là là Lê Văn Trọng, người chiến sĩ thanh niên cộng sản trẻ tuổi sinh ngày 20-10-1914, trong một gia đình Việt kiều yêu nước tại Thái Lan. Quê chính của anh là làng Kỳ Việt, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Với tư chất thông minh, ham học hỏi, mười tuổi, anh đã giác ngộ cách mạng bởi tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 15 tuổi xanh, ưu tú trong học tập, anh được đưa sang Quảng Châu, Trung Quốc đào tạo theo chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tại đây chính Người đã trực tiếp đặt tên anh là Lý Tự Trọng, để sau này bí mật  đưa về nước. Năm 1929, được cách mạng cử về nước chuẩn bị cho vận động để thành lập Ðoàn Thanh niên Cộng sản yêu nước tại Sài Gòn. Ngày 9-2-1931, tại Sài Gòn có cuộc mít-tinh kỷ niệm Cuộc Khởi nghĩa Yên Bái với sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tổ chức Ðảng đã cử một số cán bộ đi tuyên truyền chớp nhoáng và là để bảo vệ an toàn cho nhân dân tại cuộc mít-tinh. Cuộc diễn thuyết chớp nhoáng của cán bộ Ðảng cử ra vừa kết thúc, bọn mật thám thực dân Pháp tràn tới. Tên cò Pháp Lơ Grăng nhảy vào bắt đồng chí Phan Bôi, là người tổ chức Ðảng ta cử ra vừa diễn thuyết xong. Ngay lập tức, người thanh niên trẻ tuổi Lý Tự Trọng - được tổ chức ta cử làm bảo vệ cho buổi diễn thuyết - rút súng ngắn bắn gục ngay tại chỗ tên mật thám thực dân Pháp Lơ Grăng.  Lý Tự Trọng bị thực dân Pháp bắt ngay sau đó. Chúng thay nhau tra tấn, hòng tìm ra tên tuổi những người chỉ huy cuộc diễn thuyết. Song càng tra hỏi, thì anh càng im lặng, cho tới khi chúng đánh anh ngất xỉu.
Chí khí của anh là, trước tòa đại hình Sài Gòn, anh đã dõng dạc nói: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng… con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác”. Trước mặt Bộ trưởng bộ thuộc địa Pháp, anh đã dõng dạc quát vào mặt hắn: “Ta sinh ra không phải để ăn thứ cơm ấy” khi hắn ngỏ lời đưa anh đi sang Pháp học nếu anh khuất phục chúng. Niềm tin cách mạng và tinh thần lạc quan của anh rất đáng khâm phục. Trong những ngày cuối cùng ở xà lim án chém, mặt dù bị xiềng xích nhưng hằng ngày anh vẫn tập thể dục, đọc tuyện Kiều, động viên các bạn trẻ nâng cao chí khí cách mạng. Không khuất phục được ý chí bất khuất, trung dũng, hiên ngang, kiên cường của người thanh niên cách mạng trẻ tuổi, ngày 21-11-1931 tại Khám lớn Sài Gòn, chúng đã tử hình anh. Đứng trước bàn máy chém, anh vẫn bình thản, hiên ngang như đã làm xong nhiệm vụ vinh quang mà Tổ quốc giao cho mình và bất khuất hô vang: “Đả đảo thực dân Pháp”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm”, “Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm”, lời hô vang ấy không chỉ cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần đấu tranh của thanh niên lúc ấy mà còn sống mãi trong khí phách của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam sau này.
Cuộc anh đời tuy ngắn ngủi, nhưng lý tưởng cách mạng của anh mãi trường tồn, thổi bùng nên ngọn lửa yêu nước cho triệu triệu trái tim yêu nước Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến trường, và ngọn lửa cách mạng ấy vẫn mãi rực sáng trong cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Có thể khẳng định, con đường cách mạng mà anh lựa chọn chính là con đường cách mạng vô sản - con đường theo học thuyết cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và cũng chính là con đường mà người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Chính Nguyễn Ái Quốc cũng đã khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”, “Bấy giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”. Con đường ấy là: Đánh đế quốc giành độc lập cho dân tộc, đánh phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày; là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội cộng sản”; là đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh, đoàn kết với tất cả các nước thuộc địa và giai cấp vô sản trên toàn thế giới. 
Thực tiễn cách mạng đã chứng minh con đường cách mạng mà anh lựa chọn là con đường duy nhất đúng đắn. Con đường ấy đã trở thành “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của cách mạng Việt Nam, ngọn cờ bách chiến, bách thắng cho dân tộc Việt Nam”. Noi gương anh, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã anh dũng, bất khuất, đoàn kết một lòng cùng với toàn Đảng, toàn dân ta dưới lá cờ vẻ vang của Đảng đã làm nên thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 
Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), đáp “lời kêu gọi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp thanh niên đã hăng hái xung phong “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” với những tấm gương tiêu biểu như: Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, La Văn Cầu, Phan Đình Giót,… cùng hàng triệu thanh niên cả nước đã công hiến tuổi xuân làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, giải phóng một nửa đất nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng triệu thanh niên miền Bắc đã hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Ba quyết tâm” nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng “xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ” với khí thế sục sôi, ý chí “tiền tuyến gọi thanh niên sẵn sàng”, “có lệnh là đi, có giặc là đánh’, “đã đánh là thắng”… Trong cuộc kháng chiến này, nhiều tấm gương của tập thể và cá nhân với những chiến công oanh liệt như: Tạ Thị Kiều tay không đoạt pốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ quyết không đầu hàng giặc; Anh hùng - Dũng sỹ diệt Mỹ Lê Mã Lương với lý tưởng “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù”; hay câu nói bất hủ của anh Nguyễn Văn Trỗi: “Còn giặc Mỹ thì không có hạnh phúc”, cùng với lời hô của anh hùng Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!”… Liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm, liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc với tinh thần trách nhiệm, sự tận tuy với lòng yêu thương đồng đội và đất nước, căm thù giặc… Những tấm gương ấy chính là tiếng còi thúc giục thanh niên cả nước cùng với dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong điều kiện quốc tế có nhiều biến động và các thế lực thù địch không ngừng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc… thì tấm gương và câu nói bất hủ của anh hùng Lý Tự Trọng vẫn là lời động viên, cổ vũ mạnh mẽ để thanh niên hành động: nổ lực học tập, đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; dũng cảm đấu tranh đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thanh niên phải luôn ý thức mình là lực lượng “rường cột của nước nhà”; “là người chủ tương lai của nước nhà… Nhiều phong trào của thanh niên như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, … “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” là thể hiện cho lý tưởng bất diệt đó. 
Trên quê hương Xô viết anh hùng của anh, chiến tranh đã lùi xa, sự đau thương và mất mát đã đi vào quá khứ, vết thương của bom đạn cày xới đã liền da; tỉnh nhà đang đứng trước vận hội mới chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; bộ mặt thành thị và nông thôn đã có những thay đổi lớn, khoác lên mình những khu công nghiệp tầm cỡ khu vực, những nhà máy, xí nghiệp, nông trường, nương lúa, đồi chè…hứa hẹn những “mùa vụ” bội thu và đưa kinh tế cất cánh. Thanh niên Hà Tĩnh nguyện là những người kế tục trung thành và xuất sắc của các bậc tiền bối, mang lá cờ bách chiến, bách thắng của Đảng đi đến thắng lợi cuối cùng.
Noi tấm gương sáng chói của anh, trong những năm qua Tuổi trẻ trường THPT Hàm Nghi đã lập nên nhiều thành tích trong lao động và học tập được TW Đoàn tặng Bằng khen, Tỉnh đoàn tặng Giấy khen và đang ngày đêm nổ lực để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên lên một tầm cao mới để tri ân và xứng danh với các bậc tiền nhân anh hùng.
Ở cõi người hiền, chắc hẳn anh đang nghe rõ nhịp bước quê hương đang từng ngày đổi mới. Lý Tự Trọng người con quê hương sống mãi tuổi 17.
Nguồn: thpt-hamnghi-hatinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 203
Tháng 09 : 3.674
Năm 2021 : 48.637