Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 15-7-2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 là: Tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Sở GD - ĐT Hà Tĩnh có công văn Số:1634 /SGDĐT-VP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ.

Nhà trường thông báo công văn của sở và nghị quyết của Chính phủ để toàn thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, thực hiện.

Nghị quyết số 76/NQ-CP các đồng chí tải về tại đây

Công văn Số:1634 /SGDĐT-VP của sở các đồng chí tải về tại đây

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 203
Tháng 09 : 3.674
Năm 2021 : 48.637