Nội quy cơ quan

QUYẾT ĐỊNHBan hành Nội qui cơ quan HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HÀM NGHICăn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT; QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành Nội qui cơ quan (Kèm theo nội dung) Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.Nơi nhận: - BCH Đảng Bộ, Chi bộ;- Ban Giám hiệu;- Ban Chấp hành CĐ;- Tổ/nhóm chuyên môn, Tổ Văn phòng; - Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNGĐoàn Minh Điền
Nhà trường ban hành nội quy cơ quan. Kính đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên và công dân đến làm việc, giao dịch với nhà trường chấp hành nghiêm túc nội quy này.
Chi tiết nội quy các cán bộ, giáo viên, nhân viên và công dân có thể tải về tại đây
Nguồn: thpt-hamnghi-hatinh.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 58
Hôm qua : 50
Tháng 10 : 929
Năm 2019 : 53.933