Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để chuẩn bị cho công tác kiểm điểm đảng viên cuối năm, Đảng bộ nhà trường cung cấp cho các đồng chí các mẫu biên bản

Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
10/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/01/2018
Ngày hiệu lực:
20/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GD - ĐT Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.
Theo đó, trường THPT Hàm Nghi ban hành thêm hướng dẫn lương định kỳ và nâng lương trước thời hạn.

Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực