Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp THPT của Sở GD - ĐT Hà Tĩnh